Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB (0)

Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren GB
Platform
Game Boy PC
Publisher
Chunsoft
Theme
Shiren the Wanderer Mystery Dungeon
Franchise
Shiren the Wanderer Mystery Dungeon
A spin-off to the Shiren the Wanderer series released for the Game Boy and later PC.